JAKOŚĆ TECHNOLOGIA CENA

doświetlanie - oddymianie - przewietrzanie

                phone-ico  (61)8 832 760 

 

 

Systemy sterowania

  • oddymianie pneumatyczne
   Klapy dymowe mogą być wyposażone w pneumatyczny system sterowania, który umożliwia w momencie powstania pożaru otwarcie klap w funkcji oddymiania.
   Zasada działania pneumatycznego systemu sterowania oddymianiem polega na wykorzystaniu energii kinetycznej sprężonego dwutlenku węgla (CO2) zgromadzonego w naboju o pojemności od 20 do 500 gram (zależnie od wielkości i ilości klap). Nabój umieszczony jest w termowyzwalaczu (sterowanie automatyczne), lub w skrzynce alarmowej (sterowanie ręczne).
   naboje naboje CO₂
   Naboje CO2 stanowią element wyposażenia termowyzwalaczy oraz skrzynek alarmowych. Do termo wyzwalaczy montowany jest każdorazowo jeden nabój o masie 20, 40 lub 80 g zależnie od wielkości klapy dymowej. W przypadku skrzynek alarmowych w jednej skrzynce montowanych może być od 1 do 3 naboi. Wielkość oraz ilość naboi w skrzynce zależy od ilości klap w danej strefie oddymiania oraz długości instalacji pneumatycznej do połączenia klap ze skrzynką alarmową.
   rygiel-hakowy rygiel hakowy
   Rygiel hakowy MHV-3 stanowi element wyposażenia klap dymowych. Rygiel mocowany jest na stelażu górnym mocowanym do skrzydła uchylnego klapy. W ryglu hakowym mocowane jest tłoczysko siłownika pneumatycznego lub ewentualnie tłoczysko siłownika elektrycznego 230V w przypadku gdy klapa spełnia również funkcję przewietrzania.
   suilownik-pneumatyczny-y siłownik pneumatyczny
   Siłowniki pneumatyczne służą do otwierania klap dymowych punktowych jednoskrzydłowych.
   skrzynki-alarmowe skrzynki alarmowe
   Skrzynki alarmowe służą do ręcznego otwarcia klap dymowych w określonej strefie oddymiania.
   termowyzwalacz termo-wyzwalacze
   Termowyzwalacz służy do automatycznego otwarcia klapy dymowej na skutek wzrostu temperatury otoczenia (np. w czasie pożaru).


  • oddymianie 24V
   Wyciągi dymu (klapy i okna dymowe) mogą być wyposażone w elektryczny system sterowania 24 V DC. Umożliwia on w momencie powstania pożaru otwarcie wyciągów dymu w funkcji oddymiania. System sterowania 24 V DC składa się z kilku urządzeń, wzajemnie ze sobą współpracujących, które w momencie powstania pożaru umożliwiają automatyczne lub ręczne otwarcie klap lub okien dymowych.
   centrala-systemu centrala systemu
   Centralka sterująca urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającym jest podstawowym,
   autonomicznym elementem składowym systemu oddymiania i przewietrzania. Centralka steruje i dostarcza energię elektryczną do siłowników w klapach i oknach dymowych.
   czujka-deszczu czujka deszcz-wiatr
   Czujka deszcz-wiatr stanowi praktyczny element uzupełniający dla systemów oddymiania i przewietrzania. Czujka reaguje na przekroczenie określonej wartości krytycznej. Umożliwia automatyczne zamknięcie wyciągów (klap, okien itp.) w przypadku pojawienia się deszczu lub zbyt silnego wiatru
   czujka-dymowa czujka dymowa
   Optyczna czujka dymowa  jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstającego w
   bezpłomieniowym początkowym stadium pożaru, wtedy, gdy materiał zaczyna się tlić, a więc na ogół długo przed pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnego wzrostu temperatury. Jest przewidziana do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym, kurz i skraplanie pary wodnej.
   przycisk-oddymiania przycisk oddymiania
   Przyciski alarmowe oddymiania stosowane w elektrycznych systemach współpracują z centralą oddymiania. Wyłącznik wyposażony jest w diody sygnalizujące stan pracy „dozór”- obecność zasilania 230V, „uszkodzenie” – sygnalizacja uszkodzenia centralki, siłowników, przycisku, akumulatora oraz czerwoną diodę alarmu sygnalizującą włączenie oddymiania po zbiciu szybki i wciśnięciu przycisku.
   silownik-lancuchowy siłownik łańcuchowy
   Siłowniki łańcuchowe przeznaczone są do otwierania i zamykania okien oddymiających (uchylnych i wahadłowych)oraz przewietrzania i mogą być stosowane na klatkach schodowych domów mieszkalnych, w budynkach użyteczności publicznej i halach przemysłowych.

 

 • systemy przewietrzania 230V

  centralka-pogodowa centralka pogodowa
  Centralka pogodowa jest elementem integrującym siłowniki otwierające klapy sterowane napięciem 230 V, przełączniki przewietrzania oraz czujkę pogodową. Do centralki można przyłączyć cztery niezależne grupy siłowników sterowane oddzielnymi przełącznikami. Centralkę
  zaleca się stosować przy rozległych systemach w których nie jest konieczne równoczesne otwieranie wszystkich klap w celu przewietrzania.
  czujka-deszczu czujka deszcz-wiatr
  Czujka deszcz-wiatr stanowi praktyczny element uzupełniający dla systemów oddymiania i przewietrzania. Czujka reaguje na przekroczenie określonej wartości krytycznej. Umożliwia automatyczne zamknięcie wyciągów (klap, okien itp.) w przypadku pojawienia się deszczu lub zbyt silnego wiatru
  przelacznik-przewietrzania przełącznik przewietrzania
  Przełącznik natynkowy służy do załączania siłowników montowanych w systemach przewietrzania oraz do innych siłowników 230V. Przełącznik umożliwia otwieranie pojedynczych siłowników lub też grup siłowników. Ponadto współpracuje z centralami pogodowymi
  silownik-elektryczny siłownik elektryczny
  Siłowniki elektryczne  przeznaczone są do otwierania i zamykania w funkcji przewietrzania klap dymowych, świetlików, okien połaciowych oraz segmentów uchylnych w pasmach świetlnych.

klapy dymowe, pasma świetlne, okna dachowe, wyłazy dachowe, klapy wentylacyjne,świetliki niepalne, uniro, oddymianie