JAKOŚĆ TECHNOLOGIA CENA

doświetlanie - oddymianie - przewietrzanie

                phone-ico  (61)8 832 760 

 

 

Świetliki punktowe

Światło naturalne to niezwykle ważny i pozytywny element naszego życia codziennego. Coraz większą rolę odgrywa ono w architekturze, a co z tego wynika, również w codziennej pracy, w naszych domach i mieszkaniach.
Jak pokazały przeprowadzone pomiary, światło (słońce) w zenicie, a więc bezpośrednio nad nami, posiada większą intensywność niż światło padające w linii horyzontu. Dlatego też umieszczenie świetlika w dachu daje znacznie lepsze efekty niż korzystanie ze światła dziennego dochodzącego do wewnątrz pomieszczenia przez okna umieszczone w ścianie budynku.

Dużą zaletą świetlików dachowych jest możliwość umiejscawiania ich w dowolnym miejscu dachu, co z kolei zapewnia odpowiednią ilość światła na każdym stanowisku pracy, dowolnie umiejscowionym wewnątrz budynku. Zastosowanie świetlika dachowego z opcją przewietrzania, poza dostarczaniem naturalnego światła, umożliwia jednocześnie doskonałe wentylowanie pomieszczenia, w którym został zamontowany nasz produkt.

Świetliki NRO czyli nierozprzestrzeniające ognia
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami z 12 marca 2009r. dachy o powierzchni przekraczającej 1000m2 muszą być wykonane jako NRO tj. spełniać klasę BROOF (t1) zgodnie z Polską Normą PN-ENV 1187:2004.

 

swietliki-stale stałe
Świetlik stały jest elementem doświetlenia dachowego fragmentu pomieszczeń. Montowany jest na podstawie prostej lub skośnej. Podstawa może być wykonana z blachy lub poliestru.
swietliki-otwierane otwierane
Świetlik otwierany jest elementem doświetlenia dachowego fragmentu pomieszczeń z możliwością otwierania w celu przewietrzania pomieszczeń. Montowany jest na podstawie prostej lub skośnej. Podstawa może być wykonana zrówno z blachy lub poliestru.
swietliki-wylazy wyłazy dachowe
Wyłaz dachowy jest elementem doświetlenia klatki schodowej z możliwością otwarcia. Stanowi jednocześnie wyjście na dach. Montowany jest na podstawie prostej. Podstawa wyłazu dachowego może być wykonana z blachy lub poliestru.

 

 

klapy dymowe, pasma świetlne, okna dachowe, wyłazy dachowe, klapy wentylacyjne,świetliki niepalne, uniro, oddymianie