JAKOŚĆ TECHNOLOGIA CENA

doświetlanie - oddymianie - przewietrzanie

                phone-ico  (61)8 832 760 

 

 

Pasma świetlne

Naświetla pasmowe znajdują zastosowanie w obiektach budowlanych o znacznych wymiarach: halach produkcyjnych, magazynach, supermarketach.

Dobrze sprawdzają się wszędzie tam, gdzie niezbędne jest naturalne światło. Dzięki zastosowaniu świetlików - pasm świetlnych, inwestor uzyskuje jeszcze jedną korzyść - obniżenie kosztów eksploatacji obiektu przez wykorzystanie światła dziennego co przy rosnących cenach energii nie jest bez znaczenia. Przeprowadzone pomiary efektywności dowiodły, że najskuteczniejsze jest właśnie światło „zenitalne” czyli z góry.
Instalowane w pasmach klapy uchylne możemy wykorzystać bądź jako klapy oddymiające - przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń sterujących lub jako klapy przewietrzające co jest bardzo ważne dla mikroklimatu w pomieszczeniach.


Świetliki NRO czyli nierozprzestrzeniające ognia
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami z 12 marca 2009r. dachy o powierzchni przekraczającej 1000m2 muszą być wykonane jako NRO tj. spełniać klasę BROOF (t1) zgodnie z Polską Normą PN-ENV 1187:2004.

 

pasma-lukowe łukowe
Pasma świetlne łukowe wykonane są z kształtowników aluminiowych. Wypełnienie pasm świetlnych stanowią płyty poliwęglanowe komorowe w kolorach : bezbarwnym, mlecznym. Najczęściej stosuje się płyty poliwęglanowe o grubości  10 mm, 16 mm i 20 mm.
Stosowane obecnie płyty poliwęglanowe mogą mieć klasyfikację ogniową NRO lub SRO, co oznacza, iż w przypadku pożaru są one materiałem nie rozprzestrzeniającym ognia lub słabo rozprzestrzeniającym ogień.
Konstrukcja pasma wsparta jest na podstawie wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej, która w wykonaniu standardowym wykonywana jest wysokość  150, 300, 400, 470, 500 mm.
Pasmo świetlne może zostać wyprodukowane w rozpiętości pomiędzy 1m a 6m oraz nieograniczonej długości.
Podstawa jak i konstrukcję pasma możemy dostarczyć w dowolnym kolorze wg palety RAL.
Pasma mogą być wyposażone w skrzydła uchylne umożliwiające wentylowanie pomieszczeń. Sterowanie skrzydłami odbywa się przez siłowniki elektryczne pracujące na napięcie 230V. Po zainstalowaniu odpowiednich urządzeń (pneumatycznych lub elektrycznych) mogą pełnić rolę klap dymowych, których zadaniem jest odprowadzenie trujących gazów oraz energii cieplnej powstających podczas pożaru. Możliwości sterowania klapami dymowymi są identyczne jak w przypadku klap dymowych kopułkowych.
pasma-trojkatne trójkątne
Posiadamy  w swojej ofercie również pasma świetlne trójkątne, które podobnie jak pasma świetlne łukowe wykonane są z kształtowników aluminiowych wypełnionych płytami z poliwęglanu komorowego.
Pasma świetlne trójkątne oferowane są w dwóch odmianach: o pochyleniu 30 stopni oraz o pochyleniu 45 stopni. Konstrukcja pasm świetlnych trójkątnych wsparta jest na podstawie wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej o wysokościach 30 cm, 40 cm oraz 50 cm.
Pasma świetlne trójkątne produkowane są w każdej dowolnej rozpiętości w przedziale od 1m do 6rn oraz dowolnej długości. Istnieje możliwość pomalowania konstrukcji nośnej pasm oraz wewnętrznej części podstawy na dowolny kolor wg palety RAL.
W pasmach trójkątnych podobnie jak w łukowych istnieje możliwość zamontowania skrzydeł uchylnych jak i klap dymowych.

klapy dymowe, pasma świetlne, okna dachowe, wyłazy dachowe, klapy wentylacyjne,świetliki niepalne, uniro, oddymianie