JAKOŚĆ TECHNOLOGIA CENA

doświetlanie - oddymianie - przewietrzanie

                phone-ico  (61)8 832 760 

 

 

Klapy dymowe

Klapy dymowe są ważnym elementem bezpieczeństwa pożarowego zarówno budynków jak i ochrony życia zagrożonego pożarem. Służą odprowadzeniu dymu i gorących gazów z objętego pożarem obiektu lub pomieszczenia dzięki czemu możliwa jest skuteczna ewakuacja ludzi i szybkie dotarcie ekipy gaśniczej do źródła ognia. Ilość klap - wielkość powierzchni czynnej oddymiania określona jest, zależnie od typu i funkcji obiektu, przez odpowiednie przepisy.

Jako klapę dymową stosuje się najczęściej świetlik dachowy punktowy lub element uchylny w świetliku pasmowym. W tym celu świetlik punktowy bądź skrzydło uchylne w paśmie wyposażone zostaje w dodatkowe elementy napędowe oraz sterujące (pneumatyczne lub elektryczne) i po przeprowadzeniu stosownych badań i uzyskaniu certyfikatu zgodności z wymaganą normą może być stosowany jako klapa dymowa.

Tak więc klapa dymowa obok swojej zasadniczej funkcji pełni również rolę świetlika dostarczając światło naturalne do pomieszczeń oraz wyposażona w dodatkowe elementy sterujące może też służyć do codziennego przewietrzania pomieszczeń.

klapa-skosna skośne
Klapy dymowe montowane na podstawach skośnych. Ze względu na mniejszą kopułę charakteryzują się bardzo niską ceną. Są przez to najczęściej stosowane (na dachach). Wybór klapy (skośna czy prosta) tak na prawdę determinuje powierzchnia oddymiania. Napędzane są siłownikami elektrycznymi lub pneumatycznymi.
klapa-dymowa-prosta proste
Charakteryzuje je pionowa podstawa dzięki czemu większa powierzchnia czynna oddymiania i lepszy współczynnik oddymiania. Jednak wymagana jest większa kopuła. Najczęściej stosowane są na klatkach schodowych i jako wyłazy. Napędzane są siłownikami elektrycznymi lub pneumatycznymi.
klapa-dymowa-wpasmach w pasmach
Pasma świetlne mogą być wyposażone w klapy dymowe jedno lub dwu skrzydłowe napędzane siłownikami elektrycznymi lub pneumatycznymi. Stosowane są w sytuacji, gdy wymagane jest oddymianie w części przykrytej pasmem świetlnym.

klapy dymowe, pasma świetlne, okna dachowe, wyłazy dachowe, klapy wentylacyjne,świetliki niepalne, uniro, oddymianie